فردا تولدمه!!!

دلشوره دارم!!!!

دلشوره!

خیلی نگرانم! نمی دونم چرا! از پیر شدن می ترسم! از بزرگ شدن! از مرگ! ازینکه کلی کار هست که هنوز انجام ندادم! میترسم!

این آهنگ تقدیم به شما! باشد که تاثیر موج منفی این پست منو کمتر کنه!!!

 

 

 

 

منبع : بیرون دروازه بهشت |در آستانه سکته کردن!!!
برچسب ها :